DÜZKÖY İLÇESİ ve BAĞLI KÖYLERİ DERNEĞİ GENÇLİK KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Madde 1: Derneğimizin 18 – 35 yaş arası Gençlik komisyonu adı altında faaliyet göstermek üzere yönetim kurulu kararı ile kurulur. Çalışma yönetmeliği belirlenir ve bu esaslara Tüzük, kanun ve genelgelere uygun çalışması sağlanır.
Madde 2: Gençlik Komisyonu, Adabı muaşerete Derneğin yapısına ve misyonuna uygun davranmak ve faaliyetlerini bu amaca uygun yapmak zorunda dır.
Madde 3: Gençlik Komisyonu çalışma programlarını yönetime yazılı sunar yönetim onaylarsa uygulamaya kendi imkanları ile koyar. Lojistik destek ve imkan yönetimce sağlanır.
Madde 4: Derneğin faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alınır, gönüllü yardım ederler.
Madde 5: Dernek adına Borçlanma ve Ticaret yapmazlar, yardım toplayamazlar (Tamamen gönüllülük esasına göre bir kasa oluşturup sponsor bularak faaliyet yaparlar)
Madde 6: Gençlik komisyonu Ağabeyleri sıfatındaki Dernek yöneticileri ile Gençler arasında bir köprü ve kuşak farkını ortadan kaldırmak üzere, uyumlu faaliyet ve anlayışta bulunurlar.
Madde 7: Gençlik komisyonu uyumsuz davranışı hal ve hareketlerden doğan adli vakalar vb. Derneği bağlamaz, şahsi sayılır ve Dernek disiplin kurulu yargılayıp gereken işlemi yapmaya yetkilidir.
Madde 8: Gençlik komisyonu burada yazılan hususları peşinen kabul etmiş olacaktır. Bu hükümlere uymakla yükümlüdür.
Madde 9: Gençlik Komisyonu yönetimi 5 asıl 5 yedek ve 3 denetimden oluşur. Her köyden bir kişi yönetime alınır. Gençlik komisyonu başkanının köyünden 2 kişiyi asil olarak alabilir.
Madde 10: Köylerden en az 5 er kişi Gençlik komisyonu delegesi yazılır ve Her yıl Haziran ayında seçim yapılır ve sonuç yönetime onaylatılır. Hilaf durumunda yönetim görevden alma ve yeniden seçim yaptırma hakkına sahiptir.
Madde 11: Olağan üstü kongre için: mevcut üyelerin 1/3 oranında imza toplayıp Dernek yönetimine başvuru durumunda yönetim gerek görürse kongreye izin verilir.
Madde 12: Gençlik komisyonu Dernek yönetiminden bir Başkan yardımcısı sorumluluğunda çalışır. Ancak bu kişi haber vermek kaydıyla toplantılarına katılabilir. Gençlik komisyonu kendi içinde özerk çalışır.
Madde 13: Gençlik komisyonu yeni Projeler, Etkinlikler, Seminerler, Bilgi ve araştırmalar yapar, hemşeri danışmasını sağlar ve yetişir, ileride Dernek yönetimine girmeye aday olur.
Madde 14: Gençlik komisyonu yapacağı faaliyet, etkinlik, proje ve araştırmaları kendi içinde tartışır, olgunlaştırır bir karar alır finansını ayarlar ve yönetime yazılı sunar onaylananlar hayata geçilir.

Madde 15: Gençlik komisyonu organları ve delegeleri bir birlerine karşı sevgi ve saygı örneği göstermekle hükümlüdürler, anlaşmazlık durumunda Dernek yönetimine başvurup çözüm isteyecekler, asla kaba kuvvetle bir birlerine kullanamazlar. Her dernek üyesi ve Gençlik delegesi, Dernekçilik ruhuna ve anlayışına uygun nezaket kuralları içinde olmalıdır.
Madde 16: Gönüllülük esasına göre yapılan bu hizmetler Sivil Toplum Kuruluşları kanunu yönetmeliklerine uygun olacaktır.

DÜZKÖY İLÇESİ ve BAĞLI KÖYLERİ DERNEĞİ GENÇLİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Comment here