TARİHİMİZ

İlçemiz Haçka adında köy iken 1944 yılında Bucak olmuş, 1961 yılında ismi değiştirilerek Düzköy adıyla Belediye olmuştur. Akçaabat ilçesine bağlı belediyemiz, 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı yasa gereğince İlçe statüsüne kavuşmuştur.
Düzköy ilçesi; Düzalan, Orta Mahalle, Büyük Mahalle, Cevizlik Mahallesi, Yenimahalle, Tepecik Mahallesi olmak üzere 6 ayrı mahalleden oluşmaktadır.
İlçeye 4’ü belediye (Düzköy Merkez, Çalköy, Çayırbağı ve Aykut Belediyeleri), 6’sı köy (Gürkendağ, Alazlı, Çiğdemli, Gökçeler, Taşocağı ve Küçüktepe köyü) olmak üzere toplam 10 yerleşim birimi bağlıdır. 2009 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre İlçe Merkez Nüfusu 3.456 kişi, Belde ve köylerin toplam nüfusu 12.477 kişi olmak üzere toplam nüfus 15.933’dir.
Nüfus hareketleri açısından yayla ve mezralar (mezereler) önem taşımaktadır. Halkın büyük bir bölümü nisan ayından sonbahar başlarına kadar mezra yada yaylalara göç etmektedir.
İlçe topraklarının %80’i engebeli bir bölge özelliğine sahiptir. İlçemizin işlenebilir arazisinde ise mısır, patates, fasulye ve benzeri tarım ürünleri yetiştirilmekte, ekonomi tarımsal ve hayvansal üretime dayanmaktadır.
İlçemizin kuzeyinde Akçaabat, doğusunda Maçka, Batısında Vakfıkebir, Güneybatısında Tonya ilçeleri bulunmaktadır. İlçemizin yüzölçümü 117 kilometrekaredir. İlçemiz Trabzon’a 40 km. uzaklıkta ve komşu ilçemiz Akçaabat’a ise 26 km. Hakça Yaylasına 9 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ulaşım yolu asfalt olup, Tonya ile stabilize yolla bağlantısı dışında daha iç kesimlere bağlantısı yoktur.

ANSİKLOPEDİK TANITIM:

Düzköy, Söğütlü deresinin yukarı havzasında yer alan düzlük alanı, yayla ve ormanın yakınlığı ile ortaçağlar boyunca önemli bir köy yerleşmesi olmuştur.Tarihte de bugünkü gibi çevresindeki köylerin cazibe merkeziydi. Taşocağı köyünde bulunan bir tunç çağı taş topuzu (M.Ö 2500-1200) Düzköy ve çevresinin eski zamanlardan bu yana yerleşim yeri olduğunu göstermektedir,r.
Taşocağı köyünde kaleye yakın Hanaka mahallesi Bizans döneminden kalma arkeolojik buluntular vermiştir.Düzköy ilçesi Trabzon’un fethinin ardından 15. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına kadar, bütün köyleriyle birlikte Trabzon sancağının merkez kazasına bağlı,Akçaabat nahiyesi sınırların dahilinde bırakılmıştır.

Düzköy yöresinin en önemli tarihi olaylarından birisi de Haziran 1914’te fiilen başlayan 1. Dünya savaşı ve onun getirdiği yıkımlardır.Trabzon’un 18 nisan 1916,Akçaabat’ın 20 nisan 1916 da Ruslar tarafından işgali, yörede muhaceret sürecini başlatmış,kaçamayanlar yüksek bölgelere sığınmışlardır.İşgal sürecinde milis güçleri tıpkı Sultan Murat yaylasında olduğu gibi Akçaabat ve Düzköy yaylalarında da Rus ordusuna büyük kayıplar verdirmiş,bu çatışmalar milis kuvvetlerin ezici üstünlüğü ile sonuçlanmıştır. 1917’de Çarlık Rusya’sında ortaya çıkan” Bolşevik ihtilali” ile Rusya savaştan çekilmiş,ittifak devletleriyle imzaladığı Brest Litovsk Ateşkes Antlaşmasıyla (15 aralık 1917) işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmeyi kabul etti.
Bu geri çekilişle birlikte Türk Kuvvetleri 17 Şubat 1918 de Akçaabat’ı 24 Şubat 19182 de Trabzon’ kurtararak özgürlüğe kavuşturmuştur.
Düzköy ilçesi de o dönem Akçaabat! Bağlı olduğu için Kurtuluş gününü 17 Şubat 1918 olarak kabul edebiliriz. Cumhuriyet döneminde Osmanlı döneminde olduğu gibi Akçaabat’ın sınırlarına dahil edilmiş,1944 yılında Bucak statüsüne getirilerek Haçka olan ismi Düzköy olarak değiştirilmiş,

1960 yılında belediye teşkilatı kurulmuş, 9 Mayıs 1990 yılında ilçe statüsü kazanmış Trabzon’un yeni kurulan ve gelişimini sürdüren Düzköy ilçesinin tarihi, bölge tarihi ile aynı paralellikle seyretmiş, aynı kaderi paylaşmıştır.

OSMANLI DÖNEMİ TARİHÇE 
Kanuni Sultan Süleyman devrine ait 387 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum (Sivas)Defteri (1530/hicri 937) kayıtlarına göre (721-727 sayfalar),günümüz Düzköy ilçesindeki 6 yerleşim biriminin varlığı göze çarpmaktadır.
Bu kayıtlarda sözü geçen yerleşim birimleri Düzköy(Hakça),Çayırbağı(Sidiksa),Aykut(Horovi),Gürgendağ(Kalküya),Demirkapı (İstera)ve Çalköy(Çal)dır.
Dolayısıyla bu durum bölgede Osmanlı fethi öncesinde de kırsal nitelikte bir takım yerleşim birimlerinin varlığını kanıtlamaktadır.
Kuzeyden Demirkapı Köyü,Güneyden Gökçeler Köyü,Doğudan Doğanköy ve Batıdan Rısafa ve Karadağ yaylaları ile çevrili Düzköy İlçesine bağlı bir beldemizdir.(1999 yılında ara nüfus sayımı ile Belediye olmuştur.)

Başbakanlık Osmanlı arşivinde saklı 1850 yılı öşür defterinde Aykutta yerleşen ilk aile adları, ise şöyledir:
Topaloğlu,Karamanoğlu,Yunusoğlu,Topuzoğlu,Bozalioğlu,Kıranoğlu,Latifoğlu,Beşlioğlu, Ofluoğlu, Köleoğlu,Yorgancıoğlu, Kalıpçıoğlu, Araboğlu, Karaimamoğlu, Tarhanacıoğlu, Sidiksalioğlu, Karnikoğlu, Süleymancıoğlu ve Hacısalihzade’dir.

Beldemiz Kurtuluş Savaşı Gazileri ise şunlardır:
Hasan TOPAL Dervişoğlu 1313 Doğumlu,
Hüseyin AKYÜZ Hasanoğlu 1313 Doğumlu,
Ahmet TOPAL Alioğlu 1314 doğumlu,
A bdal AKYÜZ Hasanoğlu 1314 doğumlu,
Hüseyin BOZAL Osmaoğlu 1314 doğumlu,
Hüseyin DEĞİRMENCİ Eyüpoğlu 1315 doğumlu,
Halim TOPAL Osmanoğlu 1315 doğumlu,
Hamdi TOPAL Dervişoğlu 1316 doğumlu,
Salih DEĞİRMENCİ Ahmetcanoğlu 1316 doğumlu,
Hasan KURAK Mehmetoğlu 1317 doğumlu
Gülali SERDAR İsmailoğlu 1317 doğumlu.

Comment here